Sản xuất trực tiếp dù che Elip

DÙ BẠT, DÙ CHE ELIP 2 TRỤ D2E 01

Dù bạt, dù che elip 2 trụ D2E... chi tiết